Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έρευνα

Το έργο προσφέρει στους αρχαιολόγους τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο χώρο της ανασκαφής με τη χρήση κατάλληλων οπτικών μέσων μικτής πραγματικότητας (π.χ. Microsoft Hololens) διαθέτοντας δυνατότητες οπτικοποίησης εικονικών αναστηλώσεων, οπτικοποίησης ευρημάτων στο σημείο εντοπισμού με την τεκμηρίωση τους, εξομοίωσης τελετουργικών και άλλων λειτουργιών ενός μνημείου για την καλύτερη κατανόηση του χώρου και των συνθηκών χρήσης του. Η συγκεκριμένη εμπειρία δεν περιορίζεται μόνο στον χρήστη του οπτικού μέσου μικτής πραγματικότητας, αλλά υπάρχει και δυνατότητα της ροής δεδομένων (streaming) σε μορφή βίντεο του οπτικού αποτελέσματος για παρακολούθηση μέσω διαδικτύου. Το περιεχόμενο της προαναφερόμενης οπτικόποιησης, δημιουργείται μέσα από μία διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης ευρημάτων, πορείας και εκθέσεων ανασκαφών για αρχαιολογικούς χώρους.

Το τρισδιάστατο μοντέλο του χώρου εισάγεται στην πλατφόρμα. Τα ευρήματα τοποθετούνται στο σημείο που βρέθηκαν στο τρισδιάστατο μοντέλο με την τεκμηρίωση τους. Η ανασκαφική πληροφορία καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό δομείται σύμφωνα με ένα εστιασμένο τεκμηριωτικό σχήμα που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου από το Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Έκδοσης (ΕΨΒΗΕ) του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το ΕΨΒΗΕ ως επιστημονικός φορέας ασχολείται με τη διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας, τη διαλειτουργικότητα και την αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης και διάθεσης πληροφορίας και γνώσης, και την εξατομικευμένη πρόσβαση σε πληροφοριακές πηγές.

Η συλλογή της τρισδιάστατης πληροφορίας γίνεται με την συνεργασία των υπεύθυνων αρχαιολόγων της ανασκαφής, της εταιρείας CloudwareQ (CLOUDQ) και της εταιρείας Omega Technology (OMEGA). Η παραπάνω περιγραφική και τρισδιάστατη πληροφορία που είναι αποθηκευμένη στην πλατφόρμα διαχείρισης ευρημάτων για αρχαιολογικούς χώρους θα αποτελέσει το βασικό υλικό για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών (apps) προς τους φοιτητές, μαθητές και «πολιτιστικούς» τουρίστες.

Οι εφαρμογές αυτές αναπτύσσονται μέσα από την πλατφόρμα ανάπτυξης ψηφιακών εικονικών ανασκαφών (apps) στον χώρο του μνημείου σε μορφή αφήγησης με παιχνιδοποιημένα στοιχεία αξιοποιώντας τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας AR και τεχνολογίες εντοπισμού θέσης (gps και beacons). Τα στοιχεία των εικονικών ανασκαφών είναι τα πραγματικά καταγεγραμμένα στοιχεία των ανακαλύψεων στο πέρασμα του χρόνου έτσι ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να βιώνειν στιγμές της ανασκαφής στον πραγματικό χώρο της ανασκαφής. Στις δυνατότητες της πλατφόρμας υπάρχει και αυτή της ανάπτυξης εκπαιδευτικών αφηγημάτων στον χώρο της ανασκαφής ώστε να παρουσιάζεται η μεθοδολογία των ανασκαφών με πραγματικά παραδείγματα.

AMREP - Augmented - Mixed Reality
Educational Platform

Ψηφιακή πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών εκπαιδευτικού πολιτιστικού τουρισμού με την χρήση
τεχνικών μικτής πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας και παιγνιοποίησης

Περισσότερα

Newsletter