Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Σκοπός

Σκοπός της πλατφόρμας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών εκπαιδευτικού πολιτιστικού τουρισμού με την χρήση τεχνικών μικτής πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας και σοβαρών παιχνιδιών με εφαρμογή στην ανασκαφή ενός αρχαιολογικού χώρου με κύριο στόχο την μεταφορά της βιωματικής εμπειρίας μέσω εστιασμένης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας της ανασκαφής ενός αρχαιολογικού χώρου σε φοιτητές, μαθητές και «πολιτιστικούς» τουρίστες.

Οι εφαρμογές θα είναι δυναμικές και θα δημιουργούνται και διαχειρίζονται από μία κεντρική πλατφόρμα τεκμηρίωσης ευρημάτων σε τρισδιάστατο περιβάλλον που θα έχει τα εξής δύο υποσυστήματα: α) υποσύστημα ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών μικτής πραγματικότητας β) υποσύστημα ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών σε μορφή αφήγησης αξιοποιώντας τεχνικές επαυξημένης πραγματικότητας και παιγνιοποίησης.

AMREP - Augmented - Mixed Reality
Educational Platform

Ψηφιακή πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών εκπαιδευτικού πολιτιστικού τουρισμού με την χρήση
τεχνικών μικτής πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας και παιγνιοποίησης

Περισσότερα

Newsletter