Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Καπιδάκης Σαράντος

Καθηγητής, Ηλεκτρονική Δημοσίευση και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Καπιδάκης
Ο Σαράντος Καπιδάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με γνωστικό αντικείμενο “Πληροφορική με έμφαση στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και την Ηλεκτρονική Δημοσίευση” και διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι, επίσης, διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης. Κατά το παρελθόν έχει εργασθεί για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα, καθώς και για το Μ.Ι.Τ. των Η.Π.Α. Κατέχει μεταπτυχιακό (1987) και διδακτορικό (1990) τίτλο σπουδών σε Computer Science από το Πανεπιστήμιο του Princeton και δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συμμετείχε στο DELOS Network of Excellence on Digital Libraries, και σε πολλά άλλα ερευνητικά προγράμματα, και διετέλεσε Πρόεδρος του 13ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών (ECDL2009), Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος του 3ου συνεδρίου PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2010) και Πρόεδρος Προγράμματος του 19ου συνεδρίου Θεωρίας και Πρακτικής των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών (TPDL2015). Είναι συγγραφέας του βιβλίου “Εισαγωγή στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες” και έχει διατελέσει τρεις θητείες ως μέλος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.


Επιστροφή

AMREP - Augmented - Mixed Reality
Educational Platform

Ψηφιακή πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών εκπαιδευτικού πολιτιστικού τουρισμού με την χρήση
τεχνικών μικτής πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας και παιγνιοποίησης

Περισσότερα

Newsletter