Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ομάδα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Επίκουρος Καθηγητής Μουσειολογίας, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αναπληρωτής Καθηγητής, Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα), Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Μουσειολογίας, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Καθηγητής, Ηλεκτρονική Δημοσίευση και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μουσειολόγος-Ερευνητής

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αναπληρωτής Καθηγητής Βιβλιομετρίας, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Καθηγητής Σημασιολογικής Πληροφορίας, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Επίκουρος Καθηγήτρια, Βιβλιοθηκονομία: Πρότυπα και Συστήματα Επεξεργασίας και Οργάνωσης Τεκμηρίων, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Omega
Cloudware Q

AMREP - Augmented - Mixed Reality
Educational Platform

Ψηφιακή πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών εκπαιδευτικού πολιτιστικού τουρισμού με την χρήση
τεχνικών μικτής πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας και παιγνιοποίησης

Περισσότερα

Newsletter